Υπηρεσίες


ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
  • Υπηρεσίες για τη Νηολόγηση/Λεμβολόγηση σκάφους Αναψυχής και Επαγγελματικού σε όποιο Λιμεναρχείο ο πελάτης επιθυμεί.
  • Νηολόγηση/Λεμβολόγηση καινούργιου καιμεταχειρισμένου σκάφους
  • Νηολόγηση/Λεμβολόγηση σκάφους με ελληνική ή και ξένη σημαία
  • Νηολόγηση σκάφους υπό Ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις
  • Νηολόγηση πλοίων Κοινών Διατάξεων - Πλοιαρίων - Φορτηγίδων και Πλωτών Ναυπηγημάτων 
  • Μετανηολόγηση σκαφών, Επαγγελματικών και Αναψυχής.
  • Παροχή υπηρεσιών για την απόκτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, αδειών και άλλων εγγράφων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.
© Copyright 2017 Εξάντας ΕΠΕ